Survival

Gäller bara Survival

1
Du får inte förstöra för andra spelare även om det inte är claimat.
Första gången: 
3 dagar ban
Andra gången: 1 vecka ban
OBS! Vi återställer aldrig grief.


2
Du får ha maskiner/farmar förutom desssa: AFK maskin, fiskmaskin, duplicerings maskin, djurmaskin,  guardian farm och autofarm.
Första gången:
3 dagar ban
Andra gången: 1 vecka ban
Tredje gången: 3 veckor ban
OBS! Stora maskiner som skapar lagg kommer tas bort så bygg inom gränser.
Tilllägg: Du får max ha 15 djur av varje sort. Vid bygge av farm med redstone gäller max 50 sockerrör, pumpor, melon, kakao och kaktus.
Vete, rödbetor, morot, potatis med mera gäller max 200 plantor.

"Automatisk ugn gäller max 10 ugnar"

3
Du får inte bygga stolpar, saker som flyger i luften eller hus långt upp i luften som står på pelare.
Första gången:
2 dagar ban
Andra gången: 5 veckor ban
Det är tillåtet att bygga flygplan, moln och helikopter. Allt annat tas bort.


4
Du får inte bygga nära andra utan lov! Det ska vara minst 150 blocks ifrån den andra spelaren.
Första gången:
2 dagar ban
andra gången: 1 vecka ban
OBS! Du som har brutit mot denna regel kommer förlora ditt hus och sakerna som finns i huset.


5
Du får inte bygga olämpliga byggen.
Första gången:
5 dagar ban
Andra gången: 2 veckor ban


6
Hugger du ner träd så ska du hugga
ner hela trädet.
Första gången:
Varning
Andra gången: 12 timmar ban
Tredje gången: 1 dag ban

 

1
Du får inte vara otrevlig, spamma eller använda capslock. Du måste även skriva på svenska i chatten.
Första gången:
30 min mute
Andra gången: 2 timmar mute
OBS! Anser staffs att du riktigt otrevlig kan du få andra straff.


2
Du får inte använda hacks/fusk.
Du får heller inte använda texturepack som är gjorda för hack.
Gör du det kommer du bli bannad i

6 månader.


3
Du får inte göra reklam för andra servers eller realms.
Detta gäller även smygreklam.
Första gången:
2 veckor ban
Andra gången:  2 månader ban
Tredje gången: 6 månader ban


4
Använder du buggar/glitch eller
systemfel utan att säga till staff.
Vissa buggar går inte att fixa men använder du dem ändå så händer:
Första gången:
1 vecka ban
Andra gången: 1 månad ban


5
Det är förbjudet att lura/försöka lura andra spelare.
Första gången:
4 dagar ban
Andra gången: 9 dagar ban


6
Det är förbjudet att tigga.
Första gången:
30 min mute
Andra gången: 2 timmar mute


7
Har du köpt något i vår butik så har du. Vi kommer inte återbetala något.
Det är upp till dig vad du köper.
Du som har köpt en rank får inte ge/låna ut eller sälja ditt kit.
Detta är en del av vad som står i köpavtalet du har accepterat vid köp. Du får heller inte försöka sälja något på servern för riktiga pengar. Missbrukar du det händer:
Första gången:
2 veckor ban
Andra gången: 6 veckor ban
Tredje gången: Ranken tas bort enligt köpavtalet
Innehav av kits utan ranken gäller:
Första gången: 2 veckor ban
Andra gången: 1 månad ban

Tilllägg: Du får sälja kits till spelare med samma rank som du.

Du som inte har rank men har rank grejer kommer få straff 1 och 2.

Global

Gäller Survival och Prison

Prison

Gäller bara Prison

 

1
Du får inte hjälpa andra spelare
att samla pengar på något sätt.
Första gången:
Du ramlar ner 1 rank
Andra gången: Du ramlar ner 4 ranker

Tredje gången: Du börjar om på A

2
Du får inte bygga olämpliga byggen.
Första gången:
5 dagar ban
Andra gången: 2 veckor ban