Survival regler

~1~
Du får inte förstöra för andra spelare även om det inte är claimat.
Första gången:
1 vecka ban
Andra gången: 3 veckor ban
OBS! Vi återställer aldrig grief.

~2~
Du får ha redstone maskiner förutom desssa: AFK maskin, fisk maskin, duplicerings maskin och djur maskin.
Första gången:
3 dagar ban
Andra gången: 2 veckor ban
Tredje gången: 6 veckor ban
OBS! Stora maskiner som skapar lagg kommer tas bort så bygg inom gränser.

~3~
Du får inte bygga stolpar, saker som flyger i luften eller hus långt upp i luften som står på pelare.
Första gången:
2 dagar ban
Andra gången: 1 vecka ban
Det är tillåtet att bygga flygplan, moln och helikopter. Allt annat tas bort.

~4~
Du får inte bygga nära andra utan lov! Det ska vara minst 75 blocks ifrån den andra spelaren.
Första gången:
2 dagar ban
andra gången: 2 veckor ban
OBS! Du som har brutit mot denna regel kommer förlora ditt hus och sakerna som finns i huset.

~5~
Du får inte bygga olämpliga byggen.
Första gången:
5 dagar ban
Andra gången: 2 veckor ban

~6~

Hugger du ner träd så ska du hugga
ner hela trädet.
Första gången:
Varning
Andra gången: 12 timmar ban
Tredje gången: 1 dag ban

Globala regler

~1~
Vara otrevlig, inte pratar 
svenska eller spammar.
Första gången:
30 min mute
Andra gången: 2 timmar mute
OBS! Anser staffs att du riktigt otrevlig kan du få andra straff.

~2~
Du får inte använda hacks/fusk.
Du får heller inte använda texturepack som är gjorda för hack.
Gör du det kommer du bli bannad i

6 månader.

~3~
Pratar du om andra servers och realms kommer du att bli bannad i 

6 månader.

~4~
Använder du buggar/glitch eller
system fel utan att säga till staff.
Första gången:
2 veckor
Andra gången: 5 veckor


~5~
Du får inte lura spelare på olika sätt.
Första gången:
4 dagar
Andra gången: 2 veckor


~6~
Du får inte tigga av andra spelare!
Första gången:
30 min mute
Andra gången: 2 timmar mute

~7~
Har du köpt något i vår butik så har du. Vi kommer inte återbetala något.
Det är upp till dig vad du köper.
Du som har köpt en rank får inte ge/låna ut eller sälja ditt kit.
Detta är en del av vad som står i köpavtalet du har accepterat vid köp. Missbrukar du det händer:
Första gången:
2 veckor ban
Andra gången: 6 veckor ban
Tredje gången: Ranken tas bort enligt köpavtalet

Prison regler

~1~
Du får inte hjälpa andra spelare
att samla pengar på något sätt.
Första gången:
Du ramlar ner 1 rank
Andra gången: Du ramlar ner 4 ranker

~2~
Du får inte bygga olämpliga byggen.
Första gången:
5 dagar ban
Andra gången: 2 veckor ban